*  Regulamin turnieju punktowanego

*  Regulamin turnieju deblowego

*  Regulamin turnieju „masters”

*  Regulamin turnieju „masters-bis”

*  Sędziowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T U R N I E J   P U N K T O W A N Y

 

 

1.    W turnieju może grać każdy zapisany zawodnik, który przed losowaniem lub przed

      pierwszym pojedynkiem wpłaci wpisowe (75 zł.) i w czasie rozgrywania turnieju

     (pt w godz. 9oo-20oo, sob., nd 12oo-20oo) będzie do dyspozycji organizatora, przez

     co najmniej 2 dni. Tenisiści nie będący mieszkańcami Zgierza mogą brać udział

     w rozgrywkach po uzyskaniu zgody organizatora.

 

 2.  Turniej może odbyć się jeżeli zgłosi się, co najmniej 16 uczestników.

 

 3.  W przypadku zgłoszenia się zawodnika po losowaniu, organizator może, przed rozpoczęciem

      gier, dopisać go do drabinki zgodnie z wcześniej wyznaczonymi w tabelce „x-ami”.

      Jeżeli trzeci raz z rzędu wylosowani zostaną ci sami przeciwnicy, będą losowani ponownie.

 

 4.  Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym do dwóch wygranych setów  (ćwierćfinały,

      półfinały i finały). W rundach niższych przy stanie 1:1 w setach, zamiast 3-go seta gra się

      super tie-break do 10 pkt i w tych rundach (również w tur. II szansy, oprócz finału), każdy

      zawodnik w razie potrzeby, zobowiązany jest do zagrania 2 meczów jednego dnia.

 

5        W pierwszym turnieju o rozstawieniu zawodników decyduje kolejność miejsc uzyskanych

      w roku poprzednim, w sposób następujący: do 32 uczest. – 8 rozst.; 33 – 40 uczest. - 12 rozst.;

                                                       powyżej 40 – 16 rozstawionych. W niektórych przypadkach może decydować organizator.

 

 6.  W turniejach 2-4 o rozstawieniu decyduje  suma  zdobytych  punktów.

      W przypadku równej liczby punktów, decyduje w kolejności :

      1. większa liczba rozegranych turn.;  2. bilans bezpośrednich pojedynków;  3. stosunek setów; 

      4. stosunek gemów;        5. miejsce  w rozgrywkach w poprzednim roku;      6. losowanie.

 

7.      Zamknięcia listy zgłoszeń na godzinę przed godz. losowania podaną w zakładce

     „Aktualności –Terminy turniejów”.

 

 8.  Sposób punktacji:  zwycięzca – 15 pkt;  finalista – 12;  półfinalista – 9;  ćwierćfinalista – 6;

      II-ga runda – 3;       udział (I-sza runda) – 1 pkt.  Powyżej 32 uczestników – po 3 pkt więcej.

 

 9.  Wszyscy, którzy odpadną w  I-szej rundzie, mogą brać udział w „turnieju 2-giej szansy”.

      Rozgrywany do 9 gemów wygranych (8:8 – tie-break). Finał  do 2-ch wygranych setów.

      Przy stanie 1:1 w setach, zamiast 3-go seta super tie-break do 10 pkt

      Zwycięzca otrzymuje 4, finalista 3 a półfinalista 2 pkt; Zwycięstwo w I-szej rundzie 1 pkt,

      Jeżeli liczba uczestników przekracza 16, ilość punktów jest odpowiednio o 1 pkt większa.

      Zdobyte punkty zaliczane będą do punktacji turnieju głównego. Układ gier - zgodnie

      z drabinką wynikającą z losowania turnieju punktowanego.

 

10. W klasyfikacji końcowej sumuje się punkty z 4 turniejów. Zawodnik będzie klasyfikowany

      jeżeli rozegra co najmniej trzy turnieje. Ośmiu zawodników, którzy uzyskają najwięcej

      pkt zakwalifikują się do turnieju MASTERS. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 9 – 16

      rozegrają turniej : Masters – bis.

 

11. Przy równej liczbie punktów u dwóch lub więcej zawodników o miejscu zadecyduje:

      - bilans bezpośrednich pojedynków;                 - stosunek setów z wszystkich turniejów;     

      - stosunek gemów;                                            - losowanie

      Przy równej liczbie pkt u 2-ch lub więcej zawodników kwalifikujących się do 8-go miejsca,

      o awansie zadecydują dodatkowe pojedynki.

 

12.  Każdy zawodnik powinien zgłosić się na mecz co najmniej 15 min. przed wyznaczoną godziną.

       Spóźnienie  powyżej 15 min. bez uzasadnienia i powiadomienia przeciwnika oraz organizatora,

       traktowane będzie jako walkower i powoduje utratę wpisowego. Jeżeli mecz z przyczyn

       obiektywnych nie zakończy się w dniu rozpoczęcia, dokończony zostaje w  uzgodnionym

       z organizatorem terminie od wyniku jaki był w momencie przerwania pojedynku.

   

13.    Rozgrzewka przed meczem - do 10 min. Ilość odbić piłki o nawierzchnie przed serwem nie może

       przekraczać 6. Większa ilość odbić powoduje: 1 - ostrzeżenie, 2 - utrata punktu. Czas na

       oddanie serwu po zakończonej piłce - 20 sek. Po przekroczeniu tego czasu: 1 – ostrzeżenie,

       2 - utrata punktu. Turniej rozgrywany piłkami „ Soderling Black Edition ”.

 

14.  Zawodnicy, którzy nie mogą być obecni na losowaniu, zgłaszając się do turnieju tel. powinni

       podać możliwy dla siebie termin rozpoczęcia gry (zgodnie z 1 pkt regulaminu) a po losowaniu

       uzyskać od organizatora informację, kogo wylosowali i kiedy rozpoczną grę.

 

15. Do każdego meczu zawodnicy otrzymują 2  piłki, (w finale 3), które zwycięzca

      meczu przed opuszczeniem kortu zwraca organizatorowi, podaje wynik i uzgadnia termin

      następnej gry. Piłki mogą być wymienione podczas meczu na nowe w wyniku pęknięcia,

      nadmiernego zużycia lub innej wyraźnej wady.

 

16.  Sędziowanie pojedynków odbywać się będzie na zasadach koleżeńskich. O sędziowaniu

       bez sędziego, które należy stosować w turniejach,  można przeczytać tutaj 

    

17.  Terminy meczów mogą być przesuwane tylko ze względu na pogodę lub w wyjątkowych

       losowych przypadkach, po uzgodnieniu z przeciwnikiem i organizatorem.

 

18.  Każdy uczestnik przed przystąpieniem do turnieju powinien zapoznać się z regulaminem.

       Wszystkie wątpliwości należy zgłosić i wyjaśnić z organizatorem przed rozpoczęciem gry.

 

Powrót

 

 

 

 

 

 

 

         Przepisy PZT - sędziowanie bez sędziego głównego

 

Wszyscy zawodnicy, rozgrywając mecz bez sędziego głównego muszą stosować się do poniższych zasad:

·  Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za wywoływanie piłek po swojej stronie kortu.

·  Każdy aut musi być wywołany natychmiast po odbiciu się piłki od kortu i na tyle głośno, aby przeciwnik to słyszał.

·  Przy wątpliwych piłkach zawodnik musi zgodzić się z decyzją przeciwnika.

·  Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zauważy, że piłka była dobra,

   a postępuje tak po raz pierwszy w meczu, punkt należy powtórzyć, o ile piłka nie była kończąca.

·  Jeżeli był to drugi lub kolejny przypadek, że zawodnik poprawia sam siebie, zawodnik ten przegrywa punkt.

·  Podający powinien podawać wynik przed każdym pierwszym podaniem na tyle głośno, aby przeciwnik to usłyszał.

·  Jeżeli zawodnik nie zgadza się z decyzjami lub postępowaniem przeciwnika, powinien wezwać sędziego

   naczelnego lub strefowego.

 

W meczach rozgrywanych na kortach ziemnych obowiązują dodatkowe procedury, do których należy się stosować:

·  Ślad piłki można sprawdzać jedynie w przypadku kończącej piłki lub gdy zawodnik przerwie grę

  (odruchowe odbicie piłki jest dozwolone).

·  Jeżeli zawodnik nie jest pewny co do decyzji przeciwnika, może poprosić go o pokazanie śladu.

·  W takim przypadku zawodnik może przejść na drugą stronę siatki aby sprawdzić ślad.

·  Jeżeli zawodnik zaciera ślad, oznacza to, że przyznaje, że piłka była dobra (nawet po sprawdzeniu śladu).

·  Jeżeli zawodnicy sprawdzając ślad nie zgadzają się co do tego, czy piłka była dobra, czy autowa, mogą wezwać

   sędziego naczelnego aby podjął ostateczną decyzję.

·  Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zorientuje się, że piłka była dobra, zawodnik ten traci punkt.

 

Sędziowanie bez sędziego i kodeks amatora

opracowany na podstawie United States Tennis Association

 

      Stworzenie  przyjaznej atmosfery dla siebie i przeciwnika

 · pochwal swojego przeciwnika po jego udanym zagraniu;

 · nie komentuj głośno swoich nieudanych zagrań;

 · powstrzymaj swój temperament, nie używaj wulgarnego języka, nie rzucaj rakietą;

 · nie lekceważ w sposób demonstracyjny swojego słabszego przeciwnika;

 · nie odpuszczaj gry kiedy wyraźnie przegrywasz;

 · loby i drop szoty są także elementem tenisa, nie miej pretensji do przeciwnika po tego typu

    zagraniach;

 

       Rozegrana piłka jest zaliczona:

  Jeżeli po rozegranej piłce odkryjesz, że siatka jest kilka cm za wysoko, serwis był zagrany z

  niewłaściwej strony kortu lub zapomnieliście zmienić strony kortu, itp. zasadą jest, że wszystkie

  rozegrane do tego momentu piłki zalicza się a korekta (np. powrót do właściwego ustawienia)

  następuje dopiero od następnej rozgrywanej piłki.

 

       Sędziowanie

· zawodnicy sędziują sobie nawzajem, każdy po swojej stronie kortu;

· wszelkie sędziowskie wątpliwości po swojej stronie kortu, rozstrzygaj na korzyść przeciwnika;

· piłka dotykająca linii jest piłką dobrą.

· jeżeli nie możesz z całą pewnością powiedzieć, że piłka była autowa uznaj ją za prawidłową.

· wywołuj własne błędy - nawet jeżeli przeciwnik pomylił się na twoją korzyść.

  Tylko twój I serwis stanowi wyjątek, dlatego, że przeciwnik nie będąc pewnym,

  czy piłka była prawidłowa zastosował zasadę rozstrzygania wątpliwości na twoją korzyść;

· jeżeli błędnie wywołasz aut, po czym zorientujesz się, że piłka była dobra, punkt powtarza się

  tylko w  przypadku jeżeli twoje zagranie weszło w kort, a przeciwnik nie miał w tym momencie

  przewagi sytuacyjnej na korcie. Jeżeli jednak piłka była autowa lub na tyle słaba, że przeciwnik

  nie miałby trudności z zagraniem kończącego uderzenia, piłkę zalicza się przeciwnikowi;

· nieważne jak oczywiste jest autowe zagranie przeciwnika, w każdym przypadku poinformuj go,

  że piłka była autowa;

· jeżeli jeden z partnerów deblowych wywoła aut, drugi uzna, że piłka była jednak dobra, punkt

  zalicza się przeciwnikom (lub powtarza się, jeżeli pomimo wywołania auta piłka odegrana była

  na pole gry przeciwników);

· jeżeli przeciwnik wywoła aut, a Ty masz wątpliwości, masz prawo zapytać, czy jest pewien

  swojej decyzji. Jeżeli potwierdzi swoje wywołanie punkt zalicza się jemu, jeżeli przyzna,

  że nie ma pewności, punkt powinno zaliczyć się Tobie;

· w żadnym przypadku kibice nie wtrącają się do sędziowania meczu. Zawodnicy nie powinni

  prosić kibiców do rozstrzygania sporów na korcie i pomagania w sędziowaniu (chyba, że

  staną na korcie przy słupku);

· jeżeli piłka z innego kortu wpadnie na kort na którym grasz grę należy przerwać,

  a piłkę powtórzyć;

· zawodnik powinien przerwać grę i oddać punkt przeciwnikowi, jeżeli:
   - piłka dotknęła jakiejkolwiek części ciała, bądź jego ubioru
   - dotknął siatki
   - dotknął powierzchni kortu swojego przeciwnika
   - uderzył piłkę zanim przekroczyła siatkę
   - piłka dwukrotnie odbiła się od jego powierzchni kortu

· ślad piłki można sprawdzać jedynie w przypadku kończącej piłki lub gdy zawodnik

  przerwie grę, (odruchowe odbicie piłki jest dozwolone);

· jeżeli zawodnik nie jest pewny co do decyzji przeciwnika, może poprosić go o pokazanie

  śladu w takim przypadku zawodnik może przejść na drugą stronę siatki aby sprawdzić ślad;

· jeżeli zawodnik zaciera ślad, oznacza to, że piłka była dobra.

 

       Rozgrzewka

  Przedmeczowa rozgrzewka nie jest treningiem. Zawodnik ma obowiązek dokonania rozgrzewki

  jeszcze przed wejściem na kort, na korcie ma natomiast prawo do 5 minutowej rozgrzewki

  poszczególnych uderzeń. Nie stosuj w trakcie rozgrzewki uderzeń kończących, zagrywaj piłki w

  zasięgu rakiety przeciwnika. Nie ćwicz returnu w trakcie rozgrzewki serwisu przeciwnika.

 

      Serwowanie

· błąd stóp - odbierający ma prawo zgłosić przeciwnikowi, że robi on rażące błędy stóp przy

  serwisie. Jeżeli podający nadal te błędy robi można kogoś poprosić do sędziowania

  lub samemu te błędy wywołać, jeżeli są naprawdę rażące.

· w deblu odbierający podanie sędziuje na linii środkowej i bocznej, jego partner na linii

  środkowej;

· każdy z zawodników na korcie ma prawo wywołać net. Wywołanie powinno nastąpić zanim

  return dotrze do serwującego;

· zawodnik nie powinien zagrywać na stronę kortu przeciwnika piłek, ewidentnie autowych;

· odbierający serwis jest zobowiązany do dostosowania się do tempa serwowania przeciwnika,

  odbierający nie powinien wybijać z rytmu podającego opóźnianiem tego tempa poprzez

  częste zgłaszanie swojego nieprzygotowania;

· jeżeli podczas drugiego serwu wystąpi na korcie jakaś przeszkoda (piłka, kibic, zwierzę,

  itp.) należy powtórzyć obydwa podania. Jeżeli przeszkoda wystąpiła pomiędzy I i II serwem

  należy  powtórzyć obydwa podania w przypadku jeśli powodem przerwy/przeszkody był

  odbierający, jeśli wystąpiła ona z powodu samego serwującego należy mu się tylko jeden serwis.

· zagrywasz kończący return, który zostaje wywołany przez przeciwnika jako aut i on nie pozwala

  sprawdzić śladu piłki, gdyż twierdzi, że sędziuje po swojej stronie kortu. Ty jesteś przekonany, że

  piłka była metr w korcie. Jeśli sędzia naczelny zawodów nie widział sytuacji powinieneś przyznać

  punkt przeciwnikowi, gdyż to on sędziuje po swojej stronie kortu. Jeżeli sędzia był niedaleko

  kortu i widział piłkę jako dobrą, punkt zalicza się tobie .

· wykonujesz pierwsze podanie, a przeciwnik gra return w siatkę, po czym po chwili

  zastanowienia sprawdza ślad i wywołuje aut podającego - punkt należy przyznać podającemu,

  gdyż wywołanie autu musi być natychmiastowe.

· serwujesz w pobliże linii środkowej, przeciwnik wygrywa piłkę bezpośrednio po returnie.

  Widziałeś swój serwis jako autowy i pytasz o zgodę na sprawdzenie śladu. Przeciwnik

  zgadza się, ale pokazuje według ciebie inny ślad piłki dobrej - punkt należy przyznać

  przeciwnikowi, gdyż każdy sędziuje po swojej stronie kortu.

· sytuacja jak powyżej, ale zawodnicy zgadzają się co do śladu piłki, ale nie mogą zgodzić się, czy

  piłka była dobra. W celu rozstrzygnięcia sporu zawodnicy mają dwa wyjścia - albo poprosić

  sędziego naczelnego o decyzję, albo powtórzyć piłkę.

 

        Liczenie punktów

  Obowiązek głośnego podawania wyniku spoczywa na serwującym (podaje go przed swoimi

  pierwszymi serwisami w gemie). Wątpliwości dotyczące wyniku powinny być rozstrzygane

  w następujący sposób:

· powtórzenie punktu co do którego wystąpiły wątpliwości (przeliczenie piłek co do których

  przeciwnicy się zgadzają, a następnie powtórzenie tych co do których takiej zgody nie ma);

· rozpoczęcie gry od wyniku, co do którego przeciwnicy się zgadzają;

· rzut monetą lub losowanie rakietą

 

        Powrót

 

 

 

                          *                                                                                                                                       *

 

                                                                  T U R N I E J     D E B L O W Y

 

 1. W turnieju mogą wziąć udział pary, które zgłoszą się przed losowaniem i wpłacą

   wpisowe w wysokości 40 zł. od  osoby.

 

 2. System rozgrywek zależy od liczby zgłoszonych par i tak:

   - 6-8 par : dwie grupy / w grupie " każdy z każdym " /zwycięzcy grup grają o m-ce I

   - 9 par : trzy grupy / w grupie " każdy z każdym " / zwycięzcy grup i para z drugiego 

   m-sca z najkorzystniejszym bilansem punktowym (mecze, sety, gemy) - grają dalej

   systemem pucharowym.

   - 10 par: trzy grupy / rozgrywki jak wyżej / z grupy z czterema parami do dalszych

   gier wchodzą dwie najlepsze pary.

   -od 11-16 par : 4 grupy / w grupach " każdy z każdym "/zwycięzcy grup grają

   dalej systemem  pucharowym. Przy równej liczbie zwycięstw o miejscu

   w grupie decydują w kolejności : bezpośrednie spotkanie, stosunek setów, gemów.

   Po losowaniu, terminy spotkań ustalane są między zainteresowanymi parami

   i  zgłaszane do organizatora. Mecze w grupach należy rozegrać do 23. 06 b.r.

   (wyniki osiągnięte na ten dzień będą decydowały o kolejności par).

  

 3. Mecze rozgrywane będą do 2-ch wygranych setów.

 

 4. W turnieju rozstawione zostaną 2, 3 lub 4 pary, które w roku ubiegłym zajęły         

    najwyższe miejsca. Jeżeli takich par nie będzie o rozstawieniu zadecyduje organizator.

 

 5. Zawodnicy, którzy podczas trwania rozgrywek będą zachowywali się niewłaściwie

     i niesportowo mogą być wykluczeni z gry i z dalszych turniejów.                                  

 

 6. Każdy uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem. Przystąpienie

    do gry w turnieju jest rozumiane jako akceptacja i zgoda na stosowanie się do niego.

    Wszystkie wątpliwości  należy wyjaśnić z organizatorem przed turniejem.

 

 7. Sędziowanie pojedynków odbywać się będzie na zasadach koleżeńskich.

 

 8. Turniej rozgrywany będzie piłkami Penn.

                       Powrót

 

 

                      

                   *                                                                                                                                     *

 

 

                                                                        TURNIEJ „MASTERS”

 

1. Turniej rozgrywa ośmiu zawodników, którzy w turniejach punktowanych

    zajmą osiem pierwszych miejsc i wpłacą wpisowe w wysokości 75 zł.

 

2. Sposób rozgrywania turnieju:

-         rozgrywki odbywać się będą w 2-ch grupach systemem „każdy z każdym”

-         gr. „A”- zawodnicy z miejsc I; IV; V; VIII

-         gr. „B”- zawodnicy z miejsc II; III; VI; VII

 

3. Zwycięscy grup grają półfinały z zajmującymi 2-gie m-ca w grupie przeciwnej

   - wygrywający powyższe mecze rozegrają finał, przegrani walczą o 3-cie miejsce.

 

4. Przy równym bilansie meczów u 2-ch zawodników w grupie o zajętym m-cu

    decyduje wynik bezpośredniego pojedynku. W przypadku równego bilansu

    u trzech zawodników, o kolejności decyduje miejsce zajęte w końcowej

    klasyfikacji turniejów punktowanych.

 

5. Terminy rozgrywania meczów muszą być przestrzegane i zostaną podane

    przez organizatora najpóźniej na tydzień przed turniejem.

 

6. Mecze mogą być przesuwane na inny termin, tylko ze względu na pogodę.

    Jeżeli mecz nie zakończy się przed zapadnięciem zmroku może być do-

    kończony przy sztucznym świetle.

 

7. Jeżeli mecz z przyczyn obiektywnych nie zakończy się w dniu rozpoczęcia,

    dokończony zostaje w najbliższym uzgodnionym z organizatorem terminie

    od wyniku jaki był w momencie przerwania pojedynku.

 

8. Spóźnienie na mecz zawodnika bez uzasadnienia więcej niż 15 min. będzie

    traktowane jako walkower. Rozgrzewka przed grą - do 10 min.

 

9. Dla każdego uczestnika przewidziane są jednakowe nagrody i upominki.

    Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, dodatkowo puchary.

 

10.Wszyscy uczestnicy obowiązani są zapoznać się z regulaminem i wszelkie

    wątpliwości należy wyjaśnić z organizatorem przed turniejem.

 

11.Sędziowanie pojedynków - bez sędziego na zasadach PZT i kodeksu amatora

    opracowanego na podstawie US Tennis Association. W finale sędzia zapewniony.

 

12.Turniej rozgrywany będzie piłkami Soderling Black Edition .

                     Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        TURNIEJ „MASTERS - bis”

 

1 Turniej rozgrywa ośmiu zawodników, którzy w turniejach punktowanych

    zajmą miejsca 9 - 16 i wpłacą wpisowe w wysokości 75 zł. Jeżeli któryś z tych

    zawodników zrezygnuje z gry, do rozgrywek wchodzi zawodnik z miejsca

    17-tego jako 16-ty, itd.

  

2 Sposób rozgrywania turnieju:

 

-    rozgrywki odbywać się będą w 2-ch grupach systemem „każdy z każdym”

-         gr. „C”- zawodnicy z miejsc IX; XII; XIII; XVI

-         gr. „D”- zawodnicy z miejsc X;  XI;  XIV;  XV

 

 3 Po zakończeniu gier w grupach, sposób dalszej gry ( o m-ca 9-16) przebiega następująco:

 

-         zawodnicy z 1-szych miejsc w grupach grają o m-ce 9 i 10.

-         zawodnicy z 2-gich miejsc w grupach grają o m-ce 11 i 12.

-         zawodnicy z 3-cich miejsc w grupach grają o m-ce 13 i 14.

-         zawodnicy z 4-tych miejsc w grupach grają o m-ce 15 i 16.

 

4 Przy równej liczbie zwycięstw o miejscu w grupie decydują w kolejności :

-         bezpośrednie spotkanie

-         stosunek setów

-         stosunek gemów.

 

 

 4 Ta kolejność będzie ewentualnie podstawą do rozstawienia w I-szym turnieju następnego

    roku ( jeżeli liczba uczestników będzie wynosić 40 lub więcej - 5 pkt regulaminu tur. punkt.)

                     Powrót