* Wyniki MASTERS 2000                                                                  

* Wyniki MASTERS 2001                          

* Wyniki MASTERS 2002                                   

* Wyniki MASTERS 2003                                  

* Wyniki MASTERS 2004                                  

* Wyniki MASTERS 2005          

* Wyniki MASTERS 2006          

* Wyniki MASTERS 2007

* Wyniki MASTERS 2008

*  Wyniki MASTERS 2009

*  Wyniki MASTERS 2010

*  Wyniki MASTERS 2011

*  Wyniki MASTERS 2012

*  Wyniki MASTERS 2013

*  Wyniki MASTERS 2014

*   Wyniki MASTRERS 2015

*   Wyniki MASTERS 2016

*   Wyniki MASTERS 2017

*   Wyniki MASTERS 2018

*   Wyniki MASTERS 2019

*   Wyniki MASTERS-bis 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót                      TURNIEJ  " MASTERS "  2000

 

   GRUPA  "A"                                            GRUPA  "B"

Piotr  Stańczyk                                             Łukasz Zagłoba

Andrzej Borejszo                                          Rafał Kołodziejski

Leszek Błaszczyk                                         Jerzy Gądek

Andrzej Antczak                                           Jacek Tarka

 

WYNIKI GIER W GRUPACH

 

P.  Stańczyk  -  A. Borejszo                          Ł. Zagłoba - R. Kołodziejski

6/2        6/1                                                    5/7         4/6

P.  Stańczyk  -  A. Antczak                           Ł. Zagłoba -  J. Gądek

6/4         6/0                                                   6/3    6/7    0/V

P.  Stańczyk  -  L.Błaszczyk                         Ł. Zagłoba - J. Tarka

6/3           6/2                                                 6/3          6/4

A. Borejszo   -   L. Błaszczyk                       R. Kołodziejski - J. Tarka

0/V          0/V                                                 6/0         6/2

L.  Błaszczyk  - A. Antczak                          R. Kołodziejski - J. Gądek

3/6           3/6                                                 6/2         6/3

L. Błaszczyk - A. Antczak                            J. Tarka  -  J. Gądek

2/6      7/5      7/6                                           4/6   7/6     7/6

 

KOLEJNOŚĆ   MIEJSC

 

1.P. Stańczyk                                    1.R. Kołodziejski

2.A. Antczak                                     2.Ł. Zagłoba

3.L.Błaszczyk                                    3.J. Gądek

4.A. Borejszo                                    4.J. Tarka

 

PÓŁFINAŁY:

 

R. Kołodziejski - A. Antczak                       Ł. Zagłoba - P. Stańczyk

6/0                  6/1                                          6/0       7/5

 

    FINAŁ:

R. Kołdziejski - Ł. Zagłoba

5/7  6/1  6/2

 

 

 

 

 

 

 

                                    Powrót                                                TURNIEJ  " MASTERS "  2001

                             

                                                                            GRUPA  "A"                                      GRUPA  "B"

                                                                           Piotr  Stańczyk                                     Rafał Kołodziejski

                                                                           Leszek Błaszczyk                                Jacek Bobka

                                                                           Jerzy Gądek                                         Andrzej Borejszo

                                                                           Jacek Krzyżanowski                             Andrzej Antczak

 

 

WYNIKI GIER W GRUPACH

 

P.  Stańczyk  -  J. Gądek                               R. Kołodziejski – J. Bobka

7/5        6/1                                                    V/0         V/0

P.  Stańczyk  -  J.Krzyżanowski                   R. Kołodziejski – A. Borejszo

6/7    6/0      6/7                                             6/3        6/1

P.  Stańczyk  -   L.Błaszczyk                          R. Kołodziejski – A. Antczak

6/3           6/3                                                 6/3          7/5

L. Błaszczyk – J. Gądek                                 J. Bobka – A. Borejszo

5/7          6/7                                                  6/0    3/6     7/5

L.  Błaszczyk  - J. Krzyżanowski                   J. Bobka – A. Antczak

3/6     6/3      5/7                                            6/2    4/6     4/6

J. Gądek – J. Krzyżanowski                          J. Borejszo – A. Antczak

6/0      2/6      7/5                                           6/3        6/2

 

KOLEJNOŚĆ   MIEJSC

 

1.P. Stańczyk                                    1.R. Kołodziejski

2.J. Krzyżanowski                             2.A. Borejszo

3.J. Gądek                                        3.J. Bobka

4.L.Błaszczyk                                    4.A. Antczak

 

PÓŁFINAŁY:

 

R. Kołodziejski – J. Krzyżanowski              P. Stańczyk – A. Borejszo

6/3                  6/3                                                      6/3       6/3

 

     FINAŁ:

R. Kołdziejski – P. Stańczyk

6/2                  6/3

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Powrót                                                TURNIEJ  " MASTERS "  2002

                             

GRUPA  - 45                                        GRUPA  + 45

 

Zbigniew Barański                                       Jacek Bobka

Jerzy Gądek                                                 Paweł Matusiak

Tomek Czyzykowski                        Piotr Stańczyk

Jacek Tarka                                                 Andrzej Antczak

 

WYNIKI  do 45 lat

 

T. Czyżykowski  -  J. Gądek                        Z. Barański – J. Tarka

6/7  6/2  6/0                                                   7/5  4/6  2/6

 

MAŁY  FINAŁ

Z. Barański    -  J. Gądek

 V/0     V/0

 

     FINAŁ

T. Czyżykowski - J. Tarka

6/4      6/2

 

WYNIKI  + 45 lat

J. Bobka – P. Stańczyk                    P. Matusiak – A. Antczak

3/6       3/6                                          6/3            6/3

 

MAŁY FINAŁ:

J. Bobka  - A. Antczak

6/4      6/2

 

    FINAŁ

P. Matusiak  -  P. Stańczyk

6/0        6/2

 

FINAŁ  KATEGORII „OPEN”

 

Tomasz Czyżykowski  -  Paweł Matusiak

0/6     7/6     6/2

 

 

 

 

 

 

                             Powrót                                                        TURNIEJ  " MASTERS "  2003

                                  

                                                                           GRUPA  - 45                                            GRUPA  + 45

 

                                                                         Zbigniew Barański                                     Piotr Stańczyk

                                                                         Jerzy Gądek                                               Jacek Bobka

                                                                         Dariusz Hudaś                                            Tomasz Jellinek

                                                                         Andrzej Borejszo                                        Andrzej Antczak

 

WYNIKI  do 45 lat

 

Z. Barański – D. Hudaś                         J. Gądek – A. Borejszo

7/6   6/4                                               3/6     4/6

MAŁY  FINAŁ

    J. Gądek – D. Hudaś

3/6         5/7

    FINAŁ

Z. Barański – A. Borejszo

6/0   6/7   6/4

 

WYNIKI  + 45 lat

P. Stańczyk – T. Jellinek                            J. Bobka – A. Antczak

6/1   6/4                                                         5/7    2/6

 

MAŁY FINAŁ

 

T. Jellinek – J. Bobka

7/5    6/3

    FINAŁ

P. Stańczyk  -  A. Antczak

4/6      5/7

 

 

 

 

 

 

 

                             Powrót                              TURNIEJ  " MASTERS "  2004

                                   

GRUPA  - 45                                     GRUPA  + 45

 

Marek Chmielewski                         Jacek Bobka

Dariusz Hudaś                                              Zygmunt Banasiak

Zbigniew Barański                                       Paweł Matusiak

Jacek Bobka                                                Leszek Błaszczyk

 

 

WYNIKI  gr. do 45 lat

 

M. Chmielewski -Z. Barański      /      D. Hudaś – J. Bobka

 

6/2    7/5                                      6/7   7/6   6/2

 

MAŁY  FINAŁ

 

J. Bobka - Z. Barański

7/5         6/1

    FINAŁ

M. Chmielewski - D. Hudaś

                                                                                               7/5            5/4

 

 

WYNIKI  gr. + 45 lat

 

J. Bobka – P. Matusiak       /      Z. Banasiak – L. Błaszczyk

2/6        1/6                               6/3          6/3

 

MAŁY FINAŁ

J. Bobka    L. Błaszczyk

6 / 7          4 / 6

 

    FINAŁ

P. Matusiak    -   Z. Banasiak

6 / 2         6 / 3

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Powrót                                       TURNIEJ  " MASTERS "  2005

                                  

GRUPA  - 45                                         GRUPA  + 45

 

                                                                           1   Marek Chmielewski                            Piotr Stńczyk

                                                                           2   Jacek Bobka                                        Zygmunt Banasiak

                                                                           3  Dariusz Hudaś                                      Andrzej Antczak

                                                                           4  Tomasz Jurczak                                    Jacek Bobka

 

 

WYNIKI  do 45 lat

 

M. Chmielewski – T. Jurczak     /      D. Hudaś – J. Bobka

                                                                                        6/3    6/4                                            6/3   6/3

MAŁY  FINAŁ

 

J. Bobka – T. Jurczak

2/6   6/4   6/4

    FINAŁ

M. Chmielewski - D. Hudaś

                                                                                                                      6/2         6/0

 

WYNIKI  + 45 lat

P. Stańczyk - J. Bobka       /      Z. Banasiak – A. Antczak

7/5        6/2                              7/6   6/2

 

MAŁY FINAŁ

J. Bobka   -    A. Antczak

6/1   4/6   7/5

 

    FINAŁ

P. Stańczyk  -  Z. Banasiak

6/4   0/6   6/3

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Powrót                       TURNIEJ  " MASTERS "  2006

                             

                                                                            GRUPA  "A"                                          GRUPA  "B"

 

                                                                           Darek Hudaś                                            Jacek Bobka

                                                                           Marcin Faflik                                           Zygmunt Banasiak

                                                                           Michał Andrzejczak                                 Tomasz Jellinek               

                                                                           Leszek Błaszczyk                         Marek Karski

 

 

WYNIKI GIER W GRUPACH

 

D. Hudaś – M. Faflik                       J. Bobka – Z. Banasiak

6/4     6/3                                            6/4    5/7    6/2

D. Hudaś – M. Andrzejczak J. Bobka – T. Jellinek

4/6     4/6                                            6/3    6/7    7/6

D. Hudaś   -   L.Błaszczyk                J. Bobka – M. Karski

6/3     6/4                                            6/1     6/1

M. Faflik – M. Andrzejczak Z. Banasiak – T. Jellinek

7/5    3/6    6/7                                    6/4     6/1

M. Faflik -  L.Błaszczyk                   Z. Banasiak -  M. Karski

7/5     6/2                                            6/3     6/2

M. Andrzejczak - L.Błaszczyk         T. Jellinek - M. Karski

6/3     7/6                                            3/6     6/7

                                                                                                                                                                                         

KOLEJNOŚĆ   MIEJSC  W  GRUPACH

 

1. Michał Andrzejczak                                             1. Jacek Bobka

2. Darek Hudaś                                                        2. Zygmunt Banasiak

3. Marcin Faflik                                                       3. Marek Karski

4. Leszek Błaszczyk                                     4. Tomasz Jellinek

 

    PÓŁFINAŁY

 

D. HUDAŚ – J. BOBKA :  6/1  6/3

M. ANDRZEJCZAK – Z. BANASIAK : 4/6  4/3 (krecz Banasiaka – kontuzja)

 

FINAŁ

 

M. ANDRZEJCZAKD. HUDAŚ

6/3  6/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Powrót                       TURNIEJ  " MASTERS "  2007

                             

                                                                            GRUPA  "A"                                               GRUPA  "B"

 

                                                                       1. Michał Andrzejczak                                  1. Rafał Korowczyk

                                                                       2. Darek Wlaźlik                                          2. Jacek Tarka

                                                                       3. Zygmunt Banasiak                                   3. Marcin Faflik

                                                                       4. Marcin Łuczak                                         4. Andrzej Matuszewski

 

WYNIKI GIER W GRUPACH

 

                                                           M. Andrzejczak – D. Wlażlik                                   R. Korowczyk – J Tarka

                                                                       6/3     6/3                                                                   7/6   6/4

                                                           M. Andrzejczak – Z. Banasiak                                R. Korowczyk – M. Faflik

                                                                       6/0  3/6  6/2                                                               4/6   3/6

                                                           M. Andrzejczak – M. Łuczak                                  R. Korowczyk – A. Matuszewski

                                                                       6/3   6/3                                                                     6/1   6/1

                                                           D. Wlaźlik - Z. Banasiak                                          J. Tarka - M. Faflik

0/6   4/6                                                                     6/3  6/7  6/7

D. Wlaźlik - M. Łuczak                                           J. Tarka - A. Matuszewski

                                                                       6/3  6/4                                                                      6/4   6/2

                                                           Z. Banasiak - M. Łuczak                                         M. Faflik - A. Matuszewski

6/3  1/6  3/6                                                               7/6  6/7  6/7

 

 

                                                                                              KOLEJNOŚĆ   MIEJSC  W  GRUPACH

 

 

                                                                       1. M. Andrzejczak                                                    1. M. Faflik

                                                                       2. Z. Banasiak                                                          2. R. Korowczyk

                                                                       3. D. Wlaźlik                                                 3. J. Tarka

                                                                       4. M. Łuczak                                                            4. A. Matuszewski

 

                                                                                             

                                                                                                                      PÓŁFINAŁY

 

     M. Andrzejczak - R. Korowczyk

                        6/2         6/0

              M. Faflik  - Z. Banasiak

                       1/6  6/4  3/6

 

 

                      MAŁY  FINAŁ

         R. Korowczyk - M. Faflik 

                        7/5     6/2

 

 

                           FINAŁ

 M. Andrzejczak -  Z. Banasiak

                       6/1        6/1

 

 

 

 

 

 

                                  Powrót                       TURNIEJ  " MASTERS "  2008

 

 

                                                                       GRUPA  "A"                                                     GRUPA  "B"

 

                                                                       1. J.Tarka                                                     1. R.Korowczyk

                                                                       2. M.Faflik                                                    2. Z.Banasiak

                                                                       3. R.Małolepszy                                           3. A.Matuszewski

                                                                       4. L.Błaszczyk                                               4. M.Motyka

 

 

WYNIKI GIER W GRUPACH

 

                                                           J.Tarka – M.Faflik                                                  R.Korowczyk – Z.Banasiak

                                                                                                                                                         6/4   4/6   7/5

                                                             J.Tarka – R.Małolepszy                                          R.Korowczyk – A.Matuszewski

                                                                       6/4   3/6   6/7                                                             6/3         6/3

                                                           J.Tarka – L.Błaszczyk                                             R.Korowczyk – M.Motyka

                                                                       6/1     6/2                                                                   7/5          6/3

                                                           M.Faflik – R.Małolepszy                                        Z.Banasiak – A.Matuszewski

                                                                       2/6    2/6                                                                    6/4          6/3

                                                           M.Faflik – L.Błaszczyk                                            Z.Banasiak – M.Motyka

                                                                       6/4    6/4                                                                    6/2          6/0

                                                           R.Małolepszy – L.Błaszczyk                                   A.Matuszewski – M.Motyka

                                                                       0/6    7/6    4/6                                                           6/1      6/2

 

      KOLEJNOŚĆ  ZAJĘTYCH  MIEJSC  W  GRUPACH

 

                                                                       1. R.Małolepszy                                           1. R.Korowczyk

                                                                       2. J.Tarka                                                     2. Z.Banasiak

                                                                       3. M.Faflik                                                   3. A.Matuszewski

                                                                       4. L.Błaszczyk                                              4. M.Motyka

 

 

            PÓŁFINAŁY

 

R.Małolepszy - Z.Banasiak

                                                                                                          6/4  3/6  6/2

  R.Korowczyk – J.Tarka

                                                                                                            6/1    7/6

          

       MAŁY  FINAŁ

                                                                                                  Z.Banasiak - J.Tarka

0/V     0/V

      

   FINAŁ

        R.Małolepszy - R.Korowczyk

           6/1  4/6  3/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Powrót                       TURNIEJ  " MASTERS "  2009

 

 

                                                                       GRUPA  "A"                                    GRUPA  "B"

 

                                                                       1. J.Tarka                                          1. G.Krysiak

                                                                       2. P.Stańczyk                                     2. J.Bobka

                                                                       3. G.Brzeziński                                  3. M.Faflik

                                                                       4. R.Korowczyk                                4. M.Łuczak

 

 

WYNIKI GIER W GRUPACH

 

                                                           J.Tarka – P.Stańczyk                                               G.Krysiak – J.Bobka

                                                                      2/6  2/6                                                                      2/6  4/6

                                                           J.Tarka – G.Brzeziński                                            G.Krysiak – M.Faflik

                                                                       6/2  6/3                                                                      6/7  2/6

                                                           J.Tarka – R.Korowczyk                                           G.Krysiak – M.Łuczak

                                                                       2/6  1/6                                                                      6/1  6/1

                                                           P.Stańczyk–G.Brzeziński                                         J.Bobka – M.Faflik

                                                                       6/0  6/1                                                                      7/6  6/2

                                                           P.Stańczyk– R.Korowczyk                                       J.Bobka – M.Łuczak

                                                                       6/3   6/4                                                                     6/7  3/6

                                                           G.Brzeziński – R.Korowczyk                                   M.Faflik – M.Łuczak

                                                                       1/6  1/6                                                                      6/2  3/6  6/3

 

 

 

KOLEJNOŚĆ  ZAJĘTYCH  MIEJSC  W  GRUPACH

 

1. Stańczyk Piotr                                           1. Bobka Jacek

2. Korowczyk Rafał                                      2. Faflik Marcin

3. Tarka Jacek                                             3. Łuczak Marcin

4. Brzeziński Grzegorz                                 4. Krysiak Grzegorz

 

 

PÓŁFINAŁY

 

Stańczyk Piotr – Faflik Marcin

           6 / 2                 6 / 2

          Bobka Jacek – Korowczyk Rafał

           3 / 6                 2 / 6

 

        MAŁY  FINAŁ

 Faflik Marcin – Bobka Jacek

4/6    6/4    3/6

 

    FINAŁ

         Stańczyk Piotr – Korowczyk Rafał

0/6    7/5    3/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Powrót                       TURNIEJ  " MASTERS "  2010

 

                                                                  GRUPA  "A”                                                          GRUPA  "B"

 

                                                           1. Jellinek Tomasz                                                   1. Krysiak Grzegorz

                                                           2. Bobka Jacek                                                        2. Małolepszy Radek

                                                           3. Faflik Marcin                                                       3. Wlaźlik Dariusz

                                                           4. Matuszewski Andrzej                                           4. Gałaj Jarek

 

 

                                                                                              WYNIKI GIER W GRUPACH

                                              

                                               Jellinek Tomasz – Bobka Jacek                              Krysiak Grzegorz – Małolepszy Radek                                    

                                                           6 / 3     2 / 6     6 / 2                                                         2 / 6            5 / 7

                                               Jellinek Tomasz – Faflik Marcin                            Krysiak Grzegorz – Wlaźlik Dariusz

                                                           4 / 6     6 / 2     7 / 5                                                         6 / 2            6 / 1    

                                               Jellinek Tomasz – Matuszewski And.                     Krysiak Grzegorz – Gałaj Jarek

                                                           6 / 0                 6 / 1                                                         6 / 3            6 / 3

                                               Bobka Jacek – Faflik Marcin                                  Małolepszy Radek – Wlaźlik Dariusz

                                                           6 / 4                 6 / 2                                                        nie rozegrany

                                               Bobka Jacek – Matuszewski Andrzej                      Małolepszy Radek – Gałaj Jarek

                                                           6 / 0                 6 / 1                                                         6 / 2            6 / 1

                                               Faflik Marcin – Matuszewski Andrzej                    Wlaźlik Dariusz – Gałaj Jarek

6 / 4                6 / 4                                                         3 / 6            1 / 6

 

 

                                                                                  KOLEJNOŚĆ   MIEJSC  W  GRUPACH

 

1.      Jellinek T.                                                          1. Małolepszy R.

2.      Bobka J.                                                             2. Krysiak G.

3.      Faflik M.                                                            3. Gałaj J.

4.      Matuszewski A.                                                 4. Wlaźlik D.

 

 

                                                                                                          PÓŁFINAŁY

 

                                                                                   Małolepszy R.  Bobka J.  6/2   6/1

 

                                                                                     Krysiak G. – Jellinek T.    6/1   6/2

 

 

                                                                                                        MAŁY  FINAŁ

                                                                                                 Bobka J.  – Jellinek T.    

                                                                                                          7/5       6/4

                                                                                                             FINAŁ

                                                                                              Małolepszy R. – Krysiak G.

                                                                                                          6/7       6/2    (krecz)

 

 

        N A G R O D Y

                                                          

 

             I m-cePUCHAR

 

                II m-cePUCHAR

 

           III m-cePUCHAR

 

             I – VIII m-ce ZESTAW NORDIC WALKING

                              ZESTAW  KOSMETYKÓW  MĘSKICH 

                              UPOMINKI F-MY FILTER-SERVICE

                              PIŁKI BABOLAT TEAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Powrót                       TURNIEJ  " MASTERS "  2011

 

                                                                  GRUPA  "A”                                                          GRUPA  "B"

 

                                                           1. Stegliński Marcin                                                 1. Krysiak Grzegorz

                                                           2. Jatczak Piotr                                                         2. Jellinek Tomasz

                                                           3. Bobka Jacek                                                        3. Wlaźlik Dariusz

                                                           4. Matuszewski Andrzej                                           4. Węgliński Jerzy

 

 

                                                                                              WYNIKI GIER W GRUPACH

                                              

                                                           Stegliński Marcin – Jatczak Piotr                 Krysiak Grzegorz – Jellinek Tomasz

                                                                       4/6           4/6                                                      6/2            6/0

                                                           Stegliński Marcin – Bobka Jacek                  Krysiak Grzegorz Wlaźlik Dariusz

                                                                       4/6   6/2   5/7                                                      6/0             6/3

                                                           Stegliński Marcin – Matuszewski A.              Krysiak Grzegorz – Węgliński J.

                                                                       6/3          6/3                                                      7/5             6/1

                                                           Jatczak Piotr – Bobka Jacek                         Jellinek Tomasz – Wlaźlik Dariusz

                                                                    7/6    4/6    3/6                                                      6/4           6/3

                                                           Jatczak Piotr – Matuszewski A.                    Jellinek Tomasz – Węgliński J.

                                                                       6/0         6/2                                                      6/4            6/3

                                                           Bobka Jacek – Matuszewski A.                     Wlaźlik Dariusz – Węgliński J.

                                                                       4/6         4/6                                                      6/2            6/3

 

 

KOLEJNOŚĆ   MIEJSC  W  GRUPACH

 

 

                                                           1 Jatczak Piotr                                                         1 Krysiak Grzegorz

                                                           2 Bobka Jacek                                                         2 Jellinek Tomasz

3 Stegliński Marcin                                                  3 Wlaźlik Dariusz

4 Matuszewski Andrzej                                            4 Węgliński Jerzy

 

 

  PÓŁFINAŁY

 

Bobka Jacek    Krysiak Grzegorz

           2/6                   1/6

 

Jatczak Piotr    Jellinek Tomasz

           5/7       7/6       3/6

 

MAŁY  FINAŁ         

 

    Bobka Jacek – Jatczak Piotr

               6/4               6/0

 

                F I N A Ł

 

         Krysiak Grzegorz – Jellinek Tomasz

                                                                                     6/2              6/2

 

        N A G R O D Y

                                                          

 

             I m-cePUCHAR

 

                II m-cePUCHAR

 

           III m-ceDYPLOM

 

             I – VIII m-ce: elektroniczna waga łazienkowa

                              ZESTAW  KOSMETYKÓW  MĘSKICH 

                              UPOMINKI od FIRMY FILTER-SERVICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Powrót                       TURNIEJ  " MASTERS "  2012

 

                                                                  GRUPA  "A”                                                          GRUPA  "B"

 

                                                           1. Stegliński Marcin                                                1. Jellinek Tomasz

                                                           2. Andrzejczak Jarek                                               2. Krysiak Grzegorz

                                                           3. Brzezinski Grzegorz                                             3. Wlaźlik Dariusz

                                                           4. Latek Marcin                                                       4. Jatczak Piotr

 

WYNIKI GIER W GRUPACH

 

                                                           Stegliński Marcin – Andrzejczak J.             Krysiak Grzegorz – Jellinek Tomasz

                                                                        6/4            6/4                                                    6/2            6/0

                                                           Stegliński Marcin –Brzeziński G.                Krysiak Grzegorz Wlaźlik Dariusz

                                                                        6/1   3/6   6/1                                                    6/3            6/0   

                                                           Stegliński Marcin –Latek Marcin               Krysiak Grzegorz – Jatczak Piotr

                                                                                                                                                6/2             6/0

                                                           Andrzejczak J.– Brzeziński G                      Jellinek Tomasz – Wlaźlik Dariusz

                                                                        6/2   2/6    6/1                                                  6/1             6/4

                                                           Andrzejczak J.– Latek Marcin                     Jellinek Tomasz – Jatczak Piotr

                                                                       7/5           6/2                                                  6/3              6/2 

                                                           Brzeziński G. – Latek Marcin                      Wlaźlik Dariusz – Jatczak Piotr

                                                                       6/1            7/5                                                 7/5            7/6

 

 

KOLEJNOŚĆ   MIEJSC  W  GRUPACH

                                                          

1 Stegliński Marcin                                     1 Krysiak Grzegorz

2 Andrzejczak Jarek                                    2 Jellinek Tomasz

3 Brzeziński Grzegorz                                  3 Wlaźlik Darek

4 Latek Marcin                                            4 Jatczak Piotr

 

 

  PÓŁFINAŁY

                                                                                     Stegliński Marcin    Jellinek Tomasz

                                                                                                          6/0                   6/2

                                                                                    

  Krysiak Grzegorz – Andrzejczak Jarek

                       6/0                   6/1

 

MAŁY  FINAŁ         

 

                                                                                  Andrzejczak Jarek – Jellinek Tomasz

           0/V                  0/V

                F I N A Ł

 

                                                                             Grzegorz Krysiak – Marcin Stegliński

        7/5                     6/4

 

        N A G R O D Y

 

 

            I m-cePUCHAR

 

              II m-cePUCHAR

 

          III m-ceDYPLOM

       

               I – VIII m-ce: ODKURZACZE SAMOCH., PIŁKI,

                                              2 PARY SKARPET TENISOWYCH

                                             UPOMINEK od FIRMY FILTER-SERVICE

   Dodatkowa nagroda dla najmłodszego uczestnika rozgrywek, TORBA

   TENISOWA Wilsona, ufundowana przez profesjonalny  sklep tenisowy

                                                          ATPpro.  Zgierz ul. Szczawińska 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót                                                    TURNIEJ  " MASTERS "  2013

 

                                                                  GRUPA  "A”                                            GRUPA  "B"

 

                                               1 Stegliński Marcin                                      1 Krysiak Grzegorz

                                               2 Milczarek Marek                                      2 Wojtczak Piotr

                                               3 Wlaźlik Darek                                           3 Bobka Jacek

                                               4 Jellinek Tomasz                                         4 Jatczak Piotr

 

       WYNIKI GIER W GRUPACH

 

                                                           Stegliński Marcin – Milczarek M.               Krysiak Grzegorz – Wojtczak P.

                                                                        6/4         6/1                                                       6/2            6/2

                                                           Stegliński Marcin – Wlażlik D.                   Krysiak Grzegorz Bobka J.

                                                                        4/6    6/3    6/2                                                 6/2    2/6    6/0

                                                           Stegliński Marcin – Jellinek T.                   Krysiak Grzegorz – Jatczak P.

                                                                       6/0          6/1                                                   6/2                6/1

                                                           Milczarek M. - Wlażlik Darek.                     Wojtczak P. - Bobka Jacek.

                                                                        2/6/         4/6                                                  5/7    6/1    6/1

                                                           Milczarek M.– Jellinek Tomasz                   Wojtczak P.– Jatczak Piotr

                                                                       4/6   6/3   3/6                                                  6/3     4/6     6/1

                                                           Wlażlik D. – Jellinek Tomasz                      Bobka J.– Jatczak Piotr

                                                                       6/4           6/3                                                  6/3          6/3

 

 

                                                                                  KOLEJNOŚĆ   MIEJSC  W  GRUPACH

 

1 Stegliński Marcin                                      1 Krysiak Grzegorz

2 Wlaźlik Darek                                            2 Wojtczak Piotr

3 Jellinek Tomasz                                          3 Bobka Jacek

4 Milczarek Marek                                       4 Jatczak Piotr

 

 

       PÓŁFINAŁY

                                                                                  Krysiak Grzegorz     -     Wlaźlik Darek

                                                                                                          6/0            6/2

                                                                                  Stegliński Marcin    -     Wojtczak Piotr

                                                                                                          7/6           6/4

 

     MAŁY  FINAŁ

Wlaźlik Darek  -  Wojtczak Piotr

6/2            6/2

       F I N A Ł

                                                                                  Krysiak Grzegorz - Stegliński Marcin

                                                                                                         6/4             6/4

 

 

 

                                                                                              N A G R O D Y

                                                          

 

                   I m-cePUCHAR

 

                      II m-cePUCHAR

 

                III m-cePUCHAR

       

               I – VIII m-ce: KROKOMIERZ Z RADIEM, PIŁKI,

                                              2 PARY SKARPET TENISOWYCH

                                              UPOMINEK od f-my Filter-Service

   Dodatkowe nagrody ufundowane przez profesjonalny  sklep tenisowy

                       ATPpro.  Zgierz ul. Szczawińska 38 :

             I m-ce – torba Wilson (model R.Federer) + piłki-2 puszki

            II m-ce – torba Tyger + piłki-2 puszki

           III, IV m-ce – kupon (50 zł.) + piłki-2 puszki + owijka

           V, VI m-ce - piłki-2 puszki + owijka + 2 vibrastopy

           VII, VIII m-ce – piłki - 2 puszki+ owijka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót                                                          TURNIEJ  " MASTERS "  2014

 

                                                                                   GRUPA  "A”                                                   GRUPA  "B"

 

                                                                        1 Wojtczak Piotr                                                      1 Wlaźlik Darek

                                                                        2 Jellinek Tomasz                                                   2 Krysiak Grzegorz

                                                                        3 Brzeziński Grzegorz                                             3 Wasiak Olek

                                                                        4 Zwoliński Jarosław                                               4 Natorff Norbert

 

 

 

WYNIKI GIER W GRUPACH

 

Wojtczak P. / Jellinek T.                                          Wlaźlik D. / Krysiak G

6/3       6/1                                                                  4/6       3/6

Wojtczak P. / Brzeziński G.                                     Wlaźlik D. / Wasiak O.

            V/0      V/0                                                                 2/6       4/6

Wojtczak P. / Zwoliński J.                                       Wlaźlik D. / Natorff N.

            6/0       7/5                                                                  V/0      V/0

Jellinek T. / Brzeziński G.                                       Krysiak G. /Wasiak O.

            6/7       3/6                                                               6/7  6/4   3/6

Jellinek T. / Zwoliński J.                                        Krysiak G. / Natorff N.

6/0       7/6                                                                  6/4       6/4

Brzeziński G. / Zwoliński J.                                    Wasiak O. / Natorff N.

                       6/4       6/1                                                                  V/0      V/0

 

                          KOLEJNOŚĆ  MIEJSC W GRUPACH

 

1 Wojtczak Piotr                                                       1 Wasiak Olek

2 Brzeziński Grzegorz                                              2 Krysiak Grzegorz

3 Jellinek Tomasz                                                    3 Wlaźlik Darek

4 Zwoliński Jarosł.                                                   4 Natorff Norbert

 

                                                                                             

PÓŁFINAŁY

                                                                                 

Wasiak O.     Brzeziński G.

                                                                                                          V/0      V/0

                                                                                              Krysiak G.    Wojtczak P.

           4/6      6/7

 

MAŁY  FINAŁ

Krysiak G.      Brzeziński G.

 

 

         F I N A Ł

                                                                                              Wojtczak P.    Wasiak O.   

 

 

 

                                                                                                      N A G R O D Y                             

                                                                          

 

                         I m-cePUCHAR

 

                              II m-cePUCHAR

 

                      III m-cePUCHAR

       

            I – VIII m-ce: CIŚNIENIOWY EKSPRES DO KAWY ,

                                              2 PARY SKARPET TENISOWYCH

                                              UPOMINEK od f-my Filter-Service

   Dodatkowe nagrody ufundowane przez profesjonalny  sklep tenisowy

                       ATPpro.  Zgierz ul. Szczawińska 38 :

           I i II m-ce – Koszulka, Piłki Wilson (puszka), kpl. owijek

           III, IV m-ce – Piłki Wilson (puszka), + kpl. owijek

           V - VIII m-ce – Piłki Wilson (puszka), 

 

Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót                                                                    TURNIEJ  " MASTERS "  2015

 

                                                                       GRUPA  "A”                                                            GRUPA  "B”

                                                                      

                                                                       1 Wojtczak Piotr                                                       1 Wasiak Olek

                                                                       2 Koźlik Sławek                                                        2 Krysiak Grzegorz

                                                                       3 Natorff Norbert                                                     3 Kujko Andrzej/Zwoliński J.

                                                                       4 Grochulski Piotr                                                    4 Bobka Jacek

 

 

 

 

 

 

                                                                                              WYNIKI GIER W GRUPACH

 

                                               Wojtczak Piotr / Koźlik Sławek                                           Wasiak Olek / Krysiak Grzegorz

                                                                       6/4                   6/0                                                                  6/1                   7/6

                                                           Wojtczak Piotr / Natorff Norbert                                        Wasiak Olek / Zwoliński Jarek 

                                                                       7/6                   6/3                                                                  6/3       4/6            6/0

                                                           Wojtczak Piotr / Grochulski Piotr                                      Wasiak Olek / Bobka Jacek

                                                                       3/6       6/1       6/2                                                                  4/6       6/4            6/3

                                                           Koźlik Sławek / Natorff Norbert                                         Krysiak Grzegorz / Kujko Andrzej

                                                                       6/4       5/7       6/2                                                                  6/0                   1/0(krecz)

                                                           Koźlik Sławek / Grochulski Piotr                                       Krysiak Grzegorz / Bobka Jacek

                                                                       6 / 4                 6 / 2                                                                6 / 1                 6 / 1

                                                           Natorff Norbert / Grochulski Piotr                                     Zwoliński Jarek  / Bobka Jacek

                                                        2/6                   6/7                                                                  0/6                   0/6

 

KOLEJNOŚĆ  MIEJSC W GRUPACH

 

                                                                       1 Wojtczak Piotr                                                                   1 Wasiak Olek

                                                                       2 Koźlik Sławek                                                                   2 Krysiak Grzegorz

                                                                       3 Grochulski Piotr                                                                3 Bobka Jacek

                                                        4 Natorff Norbert                                                                 4 Zwoliński Jarek

                     PÓŁFINAŁY

                                                                                 

Wojtczak Piotr    Krysiak Grzegorz

           4/6       6/4       7/6

 

Wasiak Olek      Koźlik Sławek

           6/4                   6/4

 

                   MAŁY  FINAŁ

Krysiak Grzegorz    Koźlik Sławek                                                                                                             

           7/6                   6/3

 

                     F I N A Ł

                                                                                                          Wojtczak Piotr    Wasiak Olek

                                                                                                                      6/4       6/7       7/5

                                                                                             

                                                                                  M-ca 5-8:  J. Bobka;  P. Grochulski;  N. Natorff i J. Zwoliński.

 

                                                                                                                      N A G R O D Y                                                                                                                

                                                          

 

                   I m-cePUCHAR

 

                      II m-cePUCHAR

 

                III m-cePUCHAR

       

               I – VIII m-ce: Zegarki scoreband                  do

                                              liczenia pkt podczas gry w tenisa.

                                              2 PARY SKARPET TENISOWYCH

                                              UPOMINEK od f-my Filter-Service

   Dodatkowo: nagrody ufundowane przez profesjonalny  sklep

   tenisowy: Piłki (puszka) i torba f-my „TIGER” za najlepszy

   debiut w turnieju.

                       ATPpro.  Zgierz ul. Szczawińska 38 :

 

 

Powrót

 

 

 

 

 

 

 

Powrót                                                                    TURNIEJ  " MASTERS "  2016

 

 

                                                                           GRUPA  "A”                                                                      GRUPA  "B”

                                                                      

                                                                       1 Wasiak Olek                                                                     1 Wojtczak Piotr

                                                                       2 Krysiak Grzegorz                                                              2 Grochulski Piotr

                                                                       3 Bobka Jacek                                                                     3 Jellinek Tomasz

                                                                       4 Kaczmarek Piotr                                                               4 Wlaźlik Darek

 

 

                                                                                              WYNIKI GIER W GRUPACH

                                              

                                                           Wasiak Olek / Krysiak Grzegorz                                           Wojtczak Piotr / Grochulski Piotr

                                                                       6 / 7                 3 / 6                                                                7 / 5                 6 / 4

                                                           Wasiak Olek / Bobka Jacek                                                  Wojtczak Piotr / Jellinek Tomasz

                                                                       6 / 4                 6 / 2                                                                5 / 7                 4 / 6

                                                           Wasiak Olek / Kaczmarek Piotr                                           Wojtczak Piotr / Wlaźlik Darek

                                                                       6 / 0                 6 / 2                                                                6 / 2                 6 / 2

                                                           Krysiak Grzegorz / Bobka Jacek                                          Grochulski Piotr /  Jellinek Tomasz

                                                                       6 / 1                 6 / 2                                                                6 / 0                 6 / 3

                                                           Krysiak Grzegorz / Kaczmarek Piotr                                   Grochulski Piotr / Wlaźlik Darek

                                                                       7 / 5                 6 / 2                                                                7 / 6                 6 /4

                                                           Bobka Jacek / Kaczmarek Piotr                                           Jellinek Tomasz / Wlaźlik Darek

                                                                       6 / 2                 6 / 2                                                                6 / 3                 6 / 0

 

                                                                                              KOLEJNOŚĆ  MIEJSC W GRUPACH

 

                                                                       1 Krysiak Grzegorz                                                              1 Wojtczak Piotr

                                                                       2 Wasiak Olek                                                                     2 Grochulski Piotr

                                                                       3 Bobka Jaek                                                                       3 Jellinek Tomasz

                                                                       4 Kaczmarek Piotr                                                               4 Wlaźlik Darek

 

                                                                                                                      PÓŁFINAŁY

 

                                                                                              Krysiak Grzegorz – Grochulski Piotr

                                                                                                                      4 / 6    1 / 6   

 

                                                                                              Wojtczak Piotr    Wasiak Olek

                                                                                                                      7 / 6    6 / 3

 

                                                                                              MAŁY  FINAŁ

                                                                                              Krysiak Grzegorz  Wasiak Olek

                                                                                                                      6 / 7    0 / 6

                                                                                                                     

                                                                                                 F  I  N  A  Ł

Wojtczak Piotr    Grochulski Piotr

      5 / 7    6 / 0    6 / 1        

 

 

 

 

                                                                                              N A G R O D Y

                                                                      

 

                          I m-cePUCHAR

 

                                 II m-cePUCHAR

 

                        III m-cePUCHAR

       

               I – VIII m-ce: Kołdra antyalergiczna

                                              Ręcznik sportowy

                                              2 Pary skarpet tenisowych + owijki

                                              UPOMINEK od f-my Filter-Service

  

 

 

 

Powrót

 

 

 

 

 

 

Powrót                                                                             TURNIEJ  " MASTERS "  2017

 

 

                                                                           GRUPA  "A”                                                                      GRUPA  "B”

                                                                      

                                                                       1 Wojtczak Piotr                                                                   1 Grochulski Piotr

                                                                       2 Jellinek Tomasz                                                                2 Krysiak Grzegorz

                                                                       3 Zwoliński Jarek                                                                 3 Król Michał

                                                                       4 Wlaźlik Darek                                                                   4 Soboń Adam

 

 

                                                                                                          WYNIKI GIER W GRUPACH

 

                                                        Wojtczak Piotr  / Jellinek Tomasz                                        Grochulski Piotr / Krysiak Grzegorz

                                                                                  6/3    1/6    1/6                                                                6/1         3/6    3/6

                                                                       Wojtczak Piotr  / Zwoliński Jarek                                        Grochulski Piotr / Król Michał

                                                                                  6/3            6/1                                                                  6/0            6/3

                                                                       Wojtczak Piotr  /  Wlaźlik Darek                                          Grochulski Piotr / Soboń Adam

                                                                                  6/0           6/0                                                      7/6            6/1

                                                                       Jellinek Tomasz  / Zwoliński Jarek                                       Krysiak Grzegorz / Król Michał

                                                                                  2/6    6/3    2/6                                                                6/1            6/4

                                                                       Jellinek Tomasz  / Wlaźlik Darek                                          Krysiak Grzegorz / Soboń Adam

                                                                                    3/6          2/6                                                      6/1            6/1

                                                        Zwoliński Jarek  / Wlaźlik Darek                                          Król Michał / Soboń Adam

                                                                  0/6    6/3   6/1                                                     6/2           6/2

 

 

 

                                                                                              KOLEJNOŚĆ  MIEJSC W GRUPACH

 

                                                                       1 Wojtczak Piotr                                                                   1 Krysiak Grzegorz

                                                                       2 Zwoliński Jarek                                                                 2 Grochulski Piotr

                                                                       3 Wlaźlik Darek                                                                   3 Król Michał

                                                                       4 Jellinek Tomasz                                                                4 Soboń Adam

 

 

                                                                                                                      PÓŁFINAŁY

 

                                                                                              Krysiak Grzegorz      Zwoliński Jarek

                                                                                                                      6/1      6/0

 

                                                                                              Grochulski Piotr        Wojtczak Piotr

                                                                                              3/6    4/6                                                                                        

 

                                                                                              MAŁY  FINAŁ

 

                                                                                              Grochulski Piotr    Zwoliński Jarek

                                                                                              6/4    6/1

 

                                                                                              F  I  N  A  Ł

 

                                                                                              Wojtczak Piotr       Krysiak Grzegorz

 

                                                                                                                      6/0      6/2

 

 

 

 

 

 

                                                                                              N A G R O D Y

                                                                      

 

                             I m-cePUCHAR

 

                                   II m-cePUCHAR

 

                           III m-cePUCHAR

 

                 I – VIII m-ce: Wentylator kolumnowy

                                              Ręcznik sportowy

                                              2 Pary skarpet tenisowych + frotki

                                              Upominek od f-my Filter-Service

  

 

Powrót

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót                                                                             TURNIEJ  " MASTERS "  2018

 

 

                                                                           GRUPA  "A”                                                                      GRUPA  "B”

                                                                      

                                                                       1 Grochulski Piotr                                                                1 Wojtczak Piotr

                                                                       2 Jellinek Tomasz                                                                2 Krysiak Grzegorz

                                                                       3 Bobka Jacek                                                                     3 Krakowiecki Cezary

                                                                       4 Soboń Adam                                                                      4 Zwoliński Jarek

 

 

                                                                                                          WYNIKI GIER W GRUPACH

 

                                                        Grochulski Piotr / Jellinek Tomasz                                       Wojtczak Piotr  / Krysiak Grzegorz

                                                                                  6/3              6/2                                                                6/1                   6/4

                                                               Grochulski Piotr / Bobka Jacek                                            Wojtczak Piotr  / Krakowiecki Cezary

                                                                                  nie rozegrany                                                                    6/1                  6/3

                                                               Grochulski Piotr / Soboń Adam                                            Wojtczak Piotr  / Zwoliński Jarek 

                                                                                  6/1              6/2                                                   6/2                  6/0

                                                               Jellinek Tomasz  / Bobka Jacek                                            Krysiak Grzegorz / Krakowiecki Cezary

                                                                                  3/6    6/3    6/3                                                                6/4                  6/4

                                                               Jellinek Tomasz  / Soboń Adam                                            Krysiak Grzegorz / Zwoliński Jarek 

                                                                                  6/7              5/7                                                   6/1                  6/2

                                                        Bobka Jacek / Soboń Adam                                                  Krakowiecki Cezary / Zwoliński Jarek 

                                                                  3/6    6/3   4/6                                                     6/1                   6/2

 

 

                                                                                              KOLEJNOŚĆ  MIEJSC W GRUPACH

 

                                                                       1 Grochulski Piotr                                                                1 Wojtczak Piotr

                                                                       2 Soboń Adam                                                                      2 Krysiak Grzegorz

                                                                       3 Jellinek Tomasz                                                                3 Krakowiecki Cezary

                                                                       4 Bobka Jacek                                                                     4 Zwoliński Jarek

 

 

                                                                                                                      PÓŁFINAŁY

 

                                                                                              Wojtczak Piotr      Soboń Adam

                                                                                                          6/2                  6/2

 

                                                                                              Krysiak Grzegorz   Grochulski Piotr      

                                                                                              6/0              0/6              2/6                                                                                        

 

                                                                                              MAŁY  FINAŁ

                                                                                                                                             Krysiak Grzegorz    Soboń Adam

                                                                                                                      6/3              6/2

 

                                                                                              F  I  N  A  Ł

 

                                                                                              Grochulski Piotr    Wojtczak Piotr

 

                                                                                                                      6/3      6/1

 

 

 

 

 

 

                                                                                              N A G R O D Y

                                                                      

 

                             I m-cePUCHAR

 

                                   II m-cePUCHAR

 

                           III m-cePUCHAR

 

                      I – VIII m-ce: Placak f-my Puma

 

                                              Ręcznik sportowy

                                              2 Pary skarpet tenisowych + piłki

                                              Upominek od f-my Filter-Service

    

 

 

 

 

 

Powrót                                                                                            TURNIEJ  " MASTERS "  2019

 

 

                                                                           GRUPA  "A”                                                                      GRUPA  "B”

                                                                      

                                                                       1 Grochulski Piotr                                                                1 Derewenda Marcin

                                                                       2 Krysiak Grzegorz                                                              2 Kośka Łukasz

                                                                       3 Stasiak Piotr                                                                      3 Jellinek Tomasz

                                                                       4 Bobka Jacek                                                                     4 Mirosławski Mateusz

 

 

                                                                                                          WYNIKI GIER W GRUPACH

 

                                                           Grochulski Piotr / Krysiak Grzegorz                       Derewenda Marcin / Kośka Łukasz

                                                                                  6 / 4                 6 / 1                                                    7 / 6                 6 / 2

                                                                       Grochulski Piotr /Stasiak Piotr                                Derewenda Marcin / Jellinek Tomasz

                                                                                  6 / 2                 6 / 1                                                    6 / 1                 6 / 0

                                                                       Grochulski Piotr / Bobka Jacek                                Derewenda Marcin / Mirosławski Mateusz

                                                                                  6 / 1                 6 / 0                                                    2 / 6     6 / 3            6 / 2

            Krysiak Grzegorz / Stasiak Piotr                              Kośka Łukasz / Jellinek Tomasz

                       6 /1      2 / 6     6 / 7                                                    6 / 1                 6 / 0

Krysiak Grzegorz / Bobka Jacek                              Kośka Łukasz / Mirosławski Mateusz

                                                                                  6 / 0                 6 / 1                                                    1 / 6                 6 / 7

                                                                       Stasiak Piotr     / Bobka Jacek                                  Jellinek Tomasz / Mirosławski Mateusz

                                                                                  3 / 6     6 / 3     6 / 3                                                    6 / 2        6 / 7     1 / 6

 

 

 

 

 

                                                                                              KOLEJNOŚĆ  MIEJSC W GRUPACH

 

                                                                       1 Grochulski Piotr                                                  1 Mirosławski Mateusz

                                                                       2 Stasiak Piotr                                                         2 Derewenda Marcin

                                                                       3 Krysiak Grzegorz                                               3 Kośka Łukasz

                                                                       4 Bobka Jacek                                                         4 Jellinek Tomasz

 

 

   PÓŁFINAŁY

 

                                                                                      Grochulski P.    Derewenda M.

                                                                                                          6 /4                 6 / 4

                                                                                             

                                                                                                 Stasiak P.     Miroslawski M.

                                                                                                 6 / 4    3 / 6   6 / 4                                                                                          

 

                                                                                                       MAŁY  FINAŁ

                                                                                              Derewenda M. – Miroslawski M.

                                                                                                                      6 / 1                 6 / 3

                                                                                                                            

                                                                                             

                                                                                                       F  I  N  A  Ł

 

                                                                                              Grochulski P.    Stasiak P

                                                                                                                      6 / 0                6 / 2

 

 

 

                                                                                              N A G R O D Y

                                                                      

 

                             I m-cePUCHAR

 

                                     II m-cePUCHAR

 

                           III m-cePUCHAR

 

                    I – VIII m-ce: Stacja pogody

                                             Ręcznik

                                                    Skarpety tenisowe

                                          Upominek od f-my Filter-Service

    

 

 

 

 

 

 

 

Powrót                                                                                               TURNIEJ  " MASTERS-bis "  2019

 

                                                                        GRUPA  "C”                                                               GRUPA  "D”

                                                                      

1 Imiński Michał                                                                  1 Solarski Andrzej

                                                                       2 Soboń Adam                                                                      2 Wlaźlik Darek

                                                                       3 Naze Lesław                                                                      3 Zwoliński Jarek

                                                                       4 Kopczyński Jerzy                                                              4 Eljasz Robert

 

 

                                                                                                  WYNIKI GIER W GRUPACH

                                                          

                                                           Imiński Michał / Soboń Adam                                               Solarski Andrzej / Wlaźlik Darek

                                                                       6 / 4                 6 / 1                                                                7 / 5     1 / 6    6 / 2

                                                           Imiński Michał / Naze Lesław                                               Solarski Andrzej / Zwoliński Jarek

                                                                       6 /2                  6 / 1                                                                6 / 3     2 / 6    3 / 6

                                                           Imiński Michał / Kopczyński Jerzy                                        Solarski Andrzej / Eljasz Robert

                                                                       3 / 6     6 / 2     6 / 1                                                                6 / 1     0 / 6    6 / 4

                                                           Soboń Adam / Naze Lesław                                                  Wlaźlik Darek / Zwoliński Jarek

                                                                       6 / 2                 6 / 4                                                                4 / 6     6 / 2    6 / 4

                                                           Soboń Adam / Kopczyński Jerzy                                           Wlaźlik Darek / Eljasz Robert

                                                                       6 / 4                 7 /6                                                                 6 / 3                 6 / 4

                                                           Naze Lesław / Kopczyński Jerzy                                           Zwoliński Jarek / Eljasz Robert

                                                                       6 / 1                 6 / 3                                                                6 / 2                 7 / 5

                                                          

 

                                                                           KOLEJNOŚĆ MIEJSC W GRUPACH

 

1 Imiński M.                                             1 Wlaźlik D.

2 Soboń A.                                                2 Zwoliński J.

3 Naze L.                                                   3 Solarski A.

4 Kopczyński J.                                        4 Eljasz R.

 

 

                                                                                     WYNIKI GIER o m-ca 9-16

 

                                                                           1 / 1 Imiński M.     6 / 3  6 / 3

                                                                           2 / 2 Zwoliński J.    5/7 6/4 6/4

                                                                           3 / 3 Solarski A.      6 / 3   6 /1

                                                                           4 / 4 Kopczyński J.  6 / 4   6 / 1

 

                                                                            KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ MIEJSC

 

  9 - Imiński M.                               10 - Wlaźlik D.

11 - Zwolinski J.                             12 - Soboń A.

13 - Solarski A.                               14 - Naze L.

15 - Kopczyński J.                          16 - Eljasz R.

 

                            NAGRODY

 

 

               IX – XVI m-ce:                      

                                          Ręcznik

                                                    Skarpety tenisowe

    

 

Powrót