Sponsorzy  turnieju:

                                                                             


 


                                                                                                                                                                                                                                          

* Regulamin kortów i ceny

 

 

 

 

Powrót                                                                                      

R  E  G  U  L  A  M  I  N

K O R Z Y S T A N I A   Z   K O R T ÓW  I  CENNIK

 

1. Z kortów może korzystać każdy po uiszczeniu odpowiedniej opłaty

(wysokość opłat podana w cenniku) i zastosowaniu się do regulaminu.

 

2. Grających obowiązuje strój tenisowy i odpowiednie obuwie o miękkich

drobno profilowanych  i zaokrąglonych krawędziach podeszwy,

przeznaczone do gry na kortach ziemnych.

 

3. Przed rozpoczęciem gry (przy dużych upałach - również w trakcie)

należy kort zmoczyć. Zabrania się gry na korcie suchym.

 

4. Na terenie obiektu palenie jest zabronione.

 

5. Wszystkie śmieci i odpadki należy wrzucać do koszy.

 

6. Po zakończonej grze, nawierzchnię należy wyrównać siatką a linie oczyścić.

Czas porządkowania kortu jest wliczony w wykupiony czas korzystania.

 

7. Kort należy opuścić w stanie gotowym do natychmiastowego roz-

poczęcia następnej gry.

 

8. Osoby nie stosujące się do powyższego regulaminu  nie  będą  mogły

korzystać z kortów.

 

 

 

O  P  Ł  A  T  Y    Z A   K O R T  (w zł.)

 

 

               FORMA     KORZYSTANIA

 

CENA

1 GODZ.

28

1,5 GODZ.

40

2 GODZ.

50

ABONAMENT IMIENNY ( 20 godz.)

220

1 GODZ. GRY Z OŚWIETLENIEM

30

1 GODZ. TRENINGU W GRUPACH

30

Rezerwacje stałe obowiązują do 31 sierpnia

 

 

 

Powrót