* Turnieje 1992-2000

* Turnieje 2001-2009

* Turnieje 2010-2011

* Turnieje 2012-2013

* Turnieje 2014-2015

* Turnieje 2016-2017

* Turnieje 2018-2019

* Relaks po grze

 

 

 Powrót do historii

 

GALERIA  MISTRZÓW

 

                                                  

        B.Bachman    A.Moczek      P.Stańczyk      I.Żydziak      R.Kołodziejski   P.Matusiak     A.Antczak          Z.Barański 

         Rok: 1992     1993;1996;      1994; 2005            1995            2000; 2001      2002; 2004            2003                      2003  

                           1997;1998;1999

 

                       

      M.Chmielewski  M.Andrzejczak   R. Korowczyk  R. Małolepszy   G. Krysiak     P. Wojtczak    O. Wasiak      2018;2019

        2004; 2005            2006; 2007          2008; 2009        2010           2011;2012;2013    2014;2016;2017     2015      P.Grochulski

 

            

 

 

 

 

                          

                                    

          

                          

 

Powrót

                                

                            Rok 1992-od lewej: J. Dobrowolski, A.Moczek,                       1995-stoją:A.Antczak, P.Stanczyk, A.Moczek, J.Tarka

                            P.Stańczyk, B.Bachman, J.Kołodziejski, L.Klimasara           B.Bachman, kucają:L.Klimasara, A.Szczepaniak, I.Żydziak            

 

 

                    

                      Rok 1996: P.Stańczyk, A.Moczek, A.Antczak                         1996:A.Antczak, L.Klimasara, A.Moczek, A.Szczepaniak, P.Stańczyk

 

 

                                 

                  Rok 1997- stoją: A.Moczek, L.Klimasara, A.Szczepaniak                       1998- Tomasz Moczek przyszły wicemistrz Polski

                J.Tarka, B.Bachman, kucają:P.Kaczmarek, P.Stańczyk, I.Żydziak                  do lat 12, L.Klimasara, A.Moczek, A.Antczak

 

 

                         

                   1997 – P.Stańczyk, P.Matusiak, A.Moczek, na stołku sędzia            2000 – Ł.Zagłoba i R.Kołodziejski, sędziuje B.Bachman

                               finału B.Bachman                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

                                                                             

              Najlepsi zgierzanie w 2003 r. Z.Banasiak i L. Błaszczyk          P.Stańczyk i J. Krzyżanowski najlepsi w tur.drużynowym – 2000 r.

 

        

         Rok 2005 – uczestnicy rozgrywek z nagrodami, od lewej: J.Bobka, D.Hudaś,          Finaliści gr.do 45 lat: M.Chmielewski i D.Hudaś     

                    M.Chmielewski, P.Stańczyk, Z.Barański, Z.Banasiak i organizator

                   turnieju L.Klimasara       

                                               

                                           

                         Rok 2005 - Najlepsi zgierzanie: P.Stańczyk i Z.Banasiak            Zwycięzcy w deblu: P. Pluta i M. Chmielewski

 

 

        

     Rok 2006 – fin. debla: M.Faflik, M.Andrzejczak, J.Bobka            Fin. Masters i sędziowie, od lewej: Z.Siech-sędz.liniowy,

                         i Z.Banasiak                                                                     - J.Dobrowolski sędzia główny, M.Andrzejczak (zwycięzca),

                                                                                                                      D.Hudaś (finalista) i B.Bachman-sędzia liniowy

                                                                                                                

 

Powrót

 

       

 

     Rok 2007 – fin. debla: J.Bobka, M.Andrzejczak, A.Landau               Fin. Masters: Z.Banasiak, M.Andrzejczak, org. turnieju L.Klimasara

                        i J.Niewiadomski.                                                                                         i właściciel obiektu J.Krzyżanowski.

 

  

 

          

                                              

      Rok 2009 – Uczestnicy „Mastersa” z prezydentem: od lewej J.Bobka,          Prezydent Miasta Zgierza – Jerzy Sokół, finalista P. Stańczyk

      M.Faflik,   prez.-J.Sokół, J.Tarka, G.Brzezinski i M. Łuczak.                         i organizator turniejów L. Klimasara - po zakończonym finale.

      Kucają: R.Korowczyk i P.Stańczyk

 

 

 

 

 

 

       

         Rok 2010 – Uczestnicy „Masters”. Od lewej: G. Krysiak,                      J. Bobka zdobywca III m-ca i T. Jellinek m-ce IV

R. Małolepszy, J. Gałaj, J. Bobka i T. Jellinek.

 

 

 

 

 

  Powrót

 

        

      Rok 2011 – Grzegorz Krysiak               Finaliści: T. Jellinek i G. Krysiak                           P. Jatczak (m-ce IV) i J. Bobka (m-ce III)

        Zwycięzca „Mastersa”

 

 

    Powrót

 

    

            Rok 2012 – uczestnicy turn. Masters, od lewej: P. Jatczak, M. Latek,              Finaliści odpoczywają w trakcie meczu.

G. Brzeziński, M. Stegliński, G. Krysiak i T. Jellinek.

 

 

       

    Rok 2013 – uczestnicy turn. Masters z Cezarym Karasińskim ( 2-gi z lewej),              Przyszłe gwiazdy polskiego tenisa ?!

                        fundatorem nagród i wielkim miłośnikiem tenisa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 Rok 2014 – Grzegorz Brzeziński  (m-ce IV) i Grzegorz Krysiak (III m-ce)                         Finaliści z nagrodami.

 

 

 

    

     Rok 2015 – sędzia błogosławiony między zwycięzcami, organizator (1-szy z lewej)                Puchary niecierpliwie czekają na ich wręczenie najlepszym.

                         i pozostali uczestnicy Mastersa.

 Powrót

 

  

   

     Rok 2016 – uczestnicy Mastersa z sędzią J.Sochą (3 z lewej) i organizatorem                     Najlepsi otrzymują gratulacje i zasłużone puchary!

         turnieju L. Klimasarą (1-szy z prawej).

 

 

 

    

      Rok 2017-od lewej P.Grochulski, P. Wojtczak, G.Krysiak, T.Jellinek i M.Król.                 Uczestnicy Mastersa z sędzią finału J.Sochą (w środku) i z organizatorem

                                                                                                                                                                                                 turnieju L. Klimasarą (z prawej).

  Powrót

 

 

                  

  Rok 2018 – od lewej M. Król (nie grał - kontuzja), A.Soboń, T. Jellinek, P. Grochulski,         Wice-mistrz przyjmuje gratulacje, mistrz skromnie, chyłkiem się oddala.

       G. Krysiak, L. Klimasara (organizator), kucają P. Wojtczak i sędzia J. Socha.

 

 

 

  Powrót

 

             

          Rok 2019 –  cała brać tenisowa wraz z zawodnikami, sędzią i organizatorem po finale                                                 Czterech kibiców i rower

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powrót

                                                                                 

       

                   ...i po treningu                                                                                                                   Przed turniejem

        

       

                               Uwagi trenera....                                                                                                      Kontemplacja.... 

 

 

       

 

                                               Po „Mastersie” 2009